Nieuws


Erehaag Johan Kuijken

Afgelopen week is Johan Kuijken plotseling overleden. Aanstaande dinsdag 24 augustus 2021, zal om 10.30 uur het afscheid zijn in het crematorium van Lommel. Vanwege de huidige coronaregels, zal deze dienst alleen voor genodigden zijn. Johan was een echt verenigingsmens. Hij kwam graag onder de mensen en zette zich volop in voor diverse verenigingen. In talloze functies is hij actief geweest op allerlei gebieden waardoor Johan voor velen een bekend en graag gezien persoon is geweest. Als eerbetoon vanuit de verenigingen voor alles wat hij betekend heeft willen we aan bij het begin van de rouwstoet een erehaag vormen voor Johan. De erehaag zal om 9.00u gevormd worden vanaf Frater Romboutstraat 24 / 26 richting het speeltuintje op de hoek met de Treurenberg.

Namens de verenigingen,

v.v. Terlo, LooRiders, Cv ’t Rommegat, KPJ Bergeijk, Biljartvereniging Nooit Volleerd, Samen ’t Loo, De Bergeijkse Bonte Stoet

 

Om alles goed te laten verlopen hierbij een aantal aandachtspunten:

  • We verzoeken iedereen die enigszins in de buurt woont met de fiets te komen;
  • Zorg ervoor dat je tijdens de erehaag de 1,5 meter regel in acht neemt;
  • De aanwezigen die niet genodigd zijn voor de dienst, wordt verzocht om via de Weebosserweg en de nieuwbouwwijk in aanbouw naar de parkeerplaats van v.v. Terlo te rijden, waar parkeergelenheid is. (zie rode arcering)
  • Degenen die na de erehaag naar de dienst in Lommel gaan, wordt verzocht om via het Loo aan te komen rijden en te parkeren bij de kerk en/of Gemeenschapshuis Terlo. (zie blauwe arcering)
  • Er is een plattegrond toegevoegd over de route / parkeren en het opstellen. Graag deze aanwijzingen volgen. Er zijn ook mensen in de erehaag die naar de crematie gaan. Gelieve deze eerst te laten vertrekken.
  • Het vriendelijke verzoek is om uiterlijk 9.00 uur klaar te staan langs de weg.

De krant zit in de bus

Zaterdag 30 januari 2021. Zoals iedereen weet is carnaval dit jaar anders dan andere jaren. CV ‘t Rommegat heeft dit jaar wel een mooie carnavalskrant weten te maken. 

Deze ziet er anders uit dan normaal, maar het is een genot om te lezen. Wij wensen jullie veel leesplezier!

 

De krant is de afgelopen week deur aan deur op ’t Loo bezorgd. Toen de krant naar de drukker ging, hadden we nog een klein programma voor de jeugd tijdens carnaval. Naar aanleiding van de huidige corona maatregelen, komt deze agenda helaas compleet te vervallen.


Carnavalskrant 2021

Zondag 17 januari 2021. Op 20 september 2020 werd bekend dat, in afstemming met het college van Burgemeester en Wethouders, was besloten om dit carnavalseizoen geen grootschalige carnavalsfestiviteiten te organiseren. Dus geen prinsverkiezingen, optochten en volle zalen.

Nu, enkele maanden later, zijn de corona maatregelen er niet soepeler op geworden.

Toch wil CV ’t Rommegat van zich laten horen. We gaan dit doen via onze carnavalskrant, al zal deze er wel wat anders uit zien dan de vorige jaren.

De carnaval activiteiten van CV ’t Rommegat werden alle jaren mede mogelijk gemaakt door onze trouwe sponsoren. Het is nu een andere tijd en wij vinden het niet gepast om in dit bijzondere jaar bij hen aan te kloppen.

Ook in deze tijd dragen wij onze sponsoren een warm hart toe en bedanken wij ze voor de steun die wij de afgelopen carnavalsjaren van hen hebben mogen ontvangen.

Alle sponsoren enorm bedankt!

Commissie krant


Nieuwe website voor ’t Rommegat

Zondag 22 november 2020. Zoals je ziet heeft ’t Rommegat de website in een nieuw carnavalsjasje gestoken.


Geen grootschalige carnavalsactiviteiten 2021 !

Zondag 20 september 2020. In afstemming met het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk hebben de carnavalsverenigingen binnen de gemeente, besloten om in 2020/2021 geen grootschalige carnavalsfestiviteiten te organiseren. Dit betekent dat er geen prinsenverkiezingen zijn, geen grote optochten en geen volle zalen tijdens carnaval.

De huidige coronaregels staan zowel de voorbereiding als een uitbundig carnavalsfeest in de weg. Daarnaast zijn de gezamenlijke carnavalsverenigingen van mening dat het vieren van carnaval op 1,5 meter geen recht doet aan de essentie van carnaval zoals we dat gewend zijn te vieren.

Wel is het mogelijk dat carnavalsverenigingen alternatieve, kleinschalige activiteiten organiseren waarbij de coronaregels in acht worden genomen zoals ze gelden op het moment dat de activiteit plaatsvindt. Het initiatief van deze activiteiten ligt bij de plaatselijke carnavalsvereniging.


Met vriendelijke groet,
Voorzitters van cv’s: de Bremspoersen, Koffieleuters, Teuten, Piepteuten, Eijkels, Rommegat, Urnegat en Stekkeraopers.